Akademik Takvim

T.C.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 

2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ BİTİŞ FAALİYET
3 TEMMUZ 2017 21 AĞUSTOS 2017 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav hakkına başvuru tarihleri (Başvurular dilekçe ile ilgili birime yapılır.)
14 TEMMUZ 2017 14 TEMMUZ 2017 Yeni Öğretim Planı ve Mevcut Öğretim Planı Değişiklik Önerilerinin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son Günü (Güz ve Bahar Yarıyılları İçin)
28 TEMMUZ 2017 28 TEMMUZ 2017 Kurum İçi ve Kurum Dışı Öğretim Elemanı Görevlendirme Tekliflerinin Son Günü
18 AĞUSTOS 2017 18 AĞUSTOS 2017 ÜBYS Üzerinde Ders Açma, Sunma, Haftalık Ders Programı Oluşturma ve Not Sistemlerinin Tanımlanmasının Son Günü
22 AĞUSTOS 2017 25 AĞUSTOS 2017 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek öğrencilerin üç ders sınav hakkı başvurularının incelenmesi
28 AĞUSTOS 2017 28 AĞUSTOS 2017 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerden üç ders sınav hakkından yararlanacak olanlar ile ders ve sınav programının ilanı
29 AĞUSTOS 2017 29 AĞUSTOS 2017 Yeni Öğrencilerin Akademik Danışmanlarının Atanmasının Son Günü
5 EYLÜL 2017 15 EYLÜL 2017 KAYIT YENİLEME DERS KAYITLARI
5 EYLÜL 2017 25 EYLÜL 2017 Yarıyıl Harcı Ödeme Tarihleri
5 EYLÜL 2017 25 EYLÜL 2017 Derslerin Danışmanlar Tarafından Onaylanma Tarihleri
18 EYLÜL 2017 18 EYLÜL 2017 DERSLERİN BAŞLAMASI
18 EYLÜL 2017 20 EYLÜL 2017 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav tarihleri
18 EYLÜL 2017 20 EYLÜL 2017 Daha önce bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görenlerin muafiyet başvuruları (Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için)
18 EYLÜL 2017 25 EYLÜL 2017 Ders Ekleme - Çıkarma ile Kapatılan Seçmeli Derslerin Yerine Ders Seçimi Tarihleri
18 EYLÜL 2017 29 EYLÜL 2017 Kayıt Dondurma Tarihleri (Müracaatlar İlgili MYO/YO/Fakülteye'ye yapılacaktır.)
18 EYLÜL 2017 1 ARALIK 2017 Dersten çekilme talep dilekçelerinin bölümlere verilmesi
18 EYLÜL 2017 18 EYLÜL 2017 Önceki yıllarda hazırlık sınıfında başarısız olan ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı
19 EYLÜL 2017 19 EYLÜL 2017 Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavları (Türk Dili dersi ve Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi dersi)(Yeni kayıtlananlar ve önceli yıllarda alıp da başarısız olanlar)
20 EYLÜL 2017 20 EYLÜL 2017 Ortak Zorunlu Ders Muafiyet Sınavları (Temel Bilgi Teknolojileri dersi ve İnglizce dersi)(Yeni kayıtlananlar ve önceli yıllarda alıp da başarısız olanlar)
21 EYLÜL 2017 21 EYLÜL 2017 Öğrenci sayısı yetersiz seçmeli derslerin belirlenerek kapatılması ve ilanı (Bölüm seçmelilerin durumu ilgili Fakülte, Üniversite Seçmeli derslerin durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilir)
21 EYLÜL 2017 21 EYLÜL 2017 Not ortalamasını tutturamadıkları için sene kaybedecek olan öğrencilerin üç ders sınav sonuçlarının ilanı
25 EYLÜL 2017 25 EYLÜL 2017 HAZIRLIK SINIFINDA DERSLERİN BAŞLAMASI
30 EKİM 2017 5 KASIM 2017 ARA SINAVLAR (Ortak zorunlu dersler, Üniversite seçmeli havuz dersleri ve sınav haftası uygulayan fakülte ve yüksekokullar için)
30 EKİM 2017 1 ARALIK 2017 Ara Sınav Notlarının ÜBYS'de İlan Edilmesi
22 ARALIK 2017 22 ARALIK 2017 Derslerin Son Günü
25 ARALIK 2017 7 OCAK 2018  YARILYIL SONU (FİNAL) SINAVLARI
25 ARALIK 2017 11 OCAK 2018  Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının ÜBYS'de İlan Edilmesi
29 ARALIK 2017 29 ARALIK 2017 HAZIRLI SINIFINDA DERSLERİN SON GÜNÜ
15 OCAK 2018          21 OCAK 2018  BÜTÜNLEME SINAVLARI
15 OCAK 2018  25 OCAK 2018  Bütünleme Sınav Notlarının ÜBYS'de İlan Edilmesi
ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARININ YAPILMASI
ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE EK YERLEŞTİRMEYLE ÜNİVERSİTEMİZİ YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARININ YAPILMASI
ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE E-devlet Üzerinden Elektronik Kayıt Yapan Öğrencilerin Kayıt İçin Getirilmesi Zorunlu Belgeleri teslim Tarihleri
BAŞLANGIÇ BİTİŞ FAALİYET
17 KASIM 2017 17 KASIM 2017 Kurum İçi ve Kurum Dışı Öğretim Elemanı Görevlendirme Tekliflerinin Son Günü
19 OCAK 2018 19 OCAK 2018 ÜBYS Üzerinde Ders Açma, Sunma, Haftalık Ders Programı Oluşturma ve Not Sistemlerinin Tanımlanmasının Son Günü
29 OCAK 2018 19 ŞUBAT 2018 Yarıyıl Harcı Ödeme Tarihleri
29 OCAK 2018 9 ŞUBAT 2018 KAYIT YENİLEME DERS KAYITLARI (Tüm öğrenciler)
29 OCAK 2018 19 ŞUBAT 2018 Derslerin Danışmanlar Tarafından Onaylanma Tarihleri
5 ŞUBAT 2018 5 ŞUBAT 2018 HAZIRLIK SINIFINDA DERSLERİN BAŞLAMASI
12 ŞUBAT 2018 12 ŞUBAT 2018 DERSLERİN BAŞLAMASI
15 ŞUBAT 2018 15 ŞUBAT 2018 Öğrenci sayısı yetersiz seçmeli derslerin belirlenerek kapatılması ve ilanı (Bölüm seçmelilerinin durumu ilgili Fakülte, Üniversite, Seçmeli derslerinin durumu Öğrenci İşleri -Daire Başkanlığınca ilan edilir)  
12 ŞUBAT 2018 19 ŞUBAT 2018 Ders Ekleme - Çıkarma ile Kapatılan Seçmeli Derslerin Yerine Ders Seçimi Tarihleri
12 ŞUBAT 2018 23 ŞUBAT 2018 Kayıt Dondurma Tarihleri (Müracaatlar İlgili MYO/Fakülte/Enstitüye yapılacaktır.)
12 ŞUBAT 2018 27 NİSAN 2018 Dersten çekilme talep dilekçelerinin bölümlere verilmesi
2 NİSAN 2018 8 NİSAN 2018 ARA SINAVLAR (Ortak zorunlu dersler, Üniversite seçmeli havuz dersleri ve sınav haftası uygulayan fakülte ve yüksekokullar için)
2 NİSAN 2018 27 NİSAN 2018 Ara Sınav Notlarının ÜBYS'de İlan Edilmesi
18 MAYIS 2018 18 MAYIS 2018 HAZIRLIK SINIFINDA DERSLERİN SON GÜNÜ
25 MAYIS 2018 25 MAYIS 2018 Derslerin Son Günü
28 MAYIS 2018 1 HAZİRAN 2018 HAZIRLIK SINIFI FİNAL SINAVI
28 MAYIS 2018 10 HAZİRAN 2018 YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVLARI
28 MAYIS 2018 13 HAZİRAN 2018 Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının ÜBYS'de İlan Edilmesi
12 HAZİRAN 2018 13 HAZİRAN 2018 HAZIRLIK SINIFI BÜTÜNLEME SINAVI
18 HAZİRAN 2018 24 HAZİRAN 2018 BÜTÜNLEME SINAVLARI
18 HAZİRAN 2018 27 HAZİRAN 2018 Bütünleme Sınav Notlarının ÜBYS'de İlan Edilmesi

 


Başa Dön