Fakültemiz Hakkında

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; tasarım, üretim ve yönetim alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş teknolojileri üst düzeyde kullanabilen, uluslararası alanda rekabet edebilecek, meslek etiği felsefesine, takım çalışması becerisine ve girişimcilik ruhuna sahip mühendis ve mimarlar yetiştirmek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Eğitim dili %100 İngilizce'dir.  

Misyonumuz

Teknoloji alanında en ileri eğitim-öğretim ve araştırma tekniklerini kullanarak toplumun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine yönelik katma değeri yüksek ürün ve çalışmaları hedefleyen, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik yapacak, eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı ve özverili, meslek etiğine ve insani değerlere saygılı, sorumluluk sahibi mühendisler, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Eğitim ve akademik yönden güçlü akademik kadrosuyla uluslararası düzeyde teknoloji üreten, temel toplumsal değerlerimize bağlı ve çevreye duyarlı, ekip çalışmasına yatkın, dinamik, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, kendini sürekli geliştiren, yenilikçi, girişimci, üretken, ve teknolojide lider olabilecek sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Başa Dön