Staj Uygulaması

STAJ UYGULAMASI

MSE300 Summer Practice ve MSE400 Summer Practice dersleri kapsamında yapılması gereken staj uygulamaları için izlenmesi gereken adımlar:

*** Yaz okulu, final ve bütünleme sınav tarihleri ile çakışan staj başvuruları çakışma nedeniyle sigorta işlemi yapılamayacağından kabul edilmeyecektir.***

1. Öncelikle bölüm staj esaslarını tamamıyla okuyunuz.

2. Staj bilgilendirme toplantılarına katılınız (Toplantılar dönem içinde ilan edilecektir).

3. Bölüm staj esaslarında ve staj bilgilendirme toplantılarında edindiğiniz bilgilere göre staj yapmayı düşündüğünüz firma profillerini staj komisyon üyelerine danışınız.

4. Kriterlere uygun olarak belirlediğiniz staj için başvurunuzu yapınız. (Staj Müracaat Formu için tıklayınız.)

5. Staj müracaat formunu sırasıyla bölüm staj komisyonu başkanına ve firma yetkilisine onaylatınız.

6. SGK sigortalı bildirim formu alınması için öğrenci işleri ile irtabata geçiniz.

7. Hazırlanan tüm evrakların orijinallerini öğrenci işlerine birer kopyasını da staj komisyonuna teslim ediniz. (SGK sigortalı bildirim formunun bir kopyasını da staj yapacağınız firmaya götürmek üzere alınız.)

8. Belirlenen zaman aralıklarında stajınızı yapmak üzere staja başlayınız.

9. Staj defterini aşağıdaki formlar ve kuralları göz önüne alarak hazırlayınız.

Staj Defteri Yazım ve Hazırlama Kuralları

Staj defteri sırasıyla aşağıdaki kısımlardan oluşur:

a. Kapak Sayfası

b. Firma Profili

c. Onaylı Staj Günlüğü Notları

d. Kaynakça (Gerekiyorsa)

e. Öğrenci Staj Sicil Formu (Kapalı Zarf)*

f. Staj Devam Çizelgesi (Kapalı Zarf)*

* Bu formların firma yetkililerince onaylanıp kapalı zarf içinde, staj defteri yanında teslim edilmelidir.

 

Açıklamalar

i. Bu sıraya göre hazırlanan formlar, spiral cilt yaptırılarak kitapçık halinde teslim edilmelidir. Standartın sağlanabilmesi adına spiral cildin polimerik ön kapağı şeffaf arka kapağı beyaz/siyah v.b olmalıdır.

ii. Staj defteri yazımında FBE Tez Yazım Kılavuzu Kuralları geçerlidir.  (FBE Tez Yazım Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.)

iii. Staj uygulaması İKCÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi staj yönergesi kapsamında uygulanmaktadır.

iv. Staj defteri İNGİLİZCE hazırlanmalıdır.

v. Onaylı Staj Günlüğü Notlarının her bir sayfası firmada staj kapsamında sizinle ilgilenen kişi tarafından sayfanın ilgili yeri imzalanmalıdır.

vi. Bu kurallara uygun olarak hazırlanmayan staj defterleri kabul edilmeyecektir.

 

10. Stajı yaptıktan sonra takip eden akademik takvimin en geç 4. haftasına kadar staj defterlerinizi staj komisyonuna teslim ediniz. Teslim esnasında uygulamanın ne derece başarılı geçtiğinin anlaşılabilmesi adına bir değerlendirme mülakatı yapılacaktır.

11. Derslerin başarı durumu staj komisyonunun değerlendirmeleri sonucuna göre dönem sonunda ilan edilir.


Bölüm Staj Komisyonu

  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erol,
  • Doç. Dr. M. Özgür Seydibeyoğlu,
  • Arş. Gör. Metehan Atagür,
  • Arş. Gör. Ahmet Yavaş

Başa Dön