Döküm ve Isıl İşlem Laboratuvarı

Laboratuvar İçeriği

Demir ve demir dışı metallerin ergitilerek döküm yöntemi ile üretilmesi, döküm kalıplarının hazırlanması, alaşım hazırlama, metalik malzemelere ısıl işlem yöntemlerinin uygulanarak mikroyapı değişimlerinin, sertlik, tokluk vd. mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi gibi laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve öğrencilere döküm ve ısıl işlem yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi için kurulmuş bir laboratuvardır. Laboratuvar cihazları (1200°C’lik ısıl işlem fırınları, ergitme fırınları) ve ekipman (maça, kalıp, pota vd.) altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Laboratuvar Ekipmanları

1200 C fırın

Isıl İşlem Fırını (max. 1200 oC)

Kullanım amacı ve özellikleri

Öğrencilerin ders kapsamında malzemelerin ısıl işlem, ergitme ve döküm ile pişirme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir fırındır. Demir-Çelik gibi metal malzemelerin ısıl işlemi ve düşük ergime sıcaklığına sahip metal malzemelerin (aluminyum vd.) ergitme ve döküm işlemlerinin yapılması için kullanılmaktadır. Ayrıca, geleneksel seramik malzemelerin (tuğla-kiremit, porselen vd.) pişirilmesi için de kullanılmaktadır.

Kimyasal İşlemler Laboratuvarı

Laboratuvar İçeriği

Bölümümüz Genel Kimya ve Kimya Laboratuvarı dersleri kapsamında malzemelerin kimyasal yapılarının incelenmesi konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş temel laboratuvarlardan biridir. Laboratuvar kapsamında malzemelerin incelenmesi için temel kimyasal yöntemlerle analizler yapılması planlanmıştır. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Laboratuvar Ekipmanları

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı - I

Laboratuvar İçeriği

Laboratuvar kapsamında malzemelerin ısıl analizlerinin (TG/DTA, DSC, dilatometre), FTIR, kimyasal analizlerinin (XRF) ve partikül boyut ölçüm sistemleri planlanmıştır. Laboratuvar altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Laboratuvar Ekipmanları

1. Simultane Termal Analiz Cihazı (TGA/DTA/DSC)

Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarı - II

Laboratuvar İçeriği

Bu laboratuvar kapsamında malzemelerin incelenmesi için ileri teknolojiler kullanılması ve hassas analizler yapılması planlanmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobisi (SEM), Atomik Güç Mikroskobisi (AFM) gibi yüksek çözünürlükte görüntüler alınmasının yanı sıra farklı analizler de yapılacaktır. Ayrıca uzun vadede XPS, SAXS gibi cihazlar ile de ileri analizler yapılması mümkün olacaktır. Cihaz ve ekipman altyapısı hazırlanma aşamasındadır.

Laboratuvar Ekipmanları

Mekanik Test Laboratuvarı

Laboratuvar Tanıtımı

Laboratuvarda malzemelerin mekanik testlere tabi tutulması için gerekli yöntemleri ile ilgili cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzemelerin çekme dayanımları, akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralmasını, eğilme, basma, darbe dayanımları ve sertlik değerlerinin ölçülmesi ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Laboratuvar Ekipmanları

Makrosertlik ölçüm cihazı Teknik Özellikler

Sertlik parametreleri: Rockwell, Brinell, Vikers

Optik: 15X

Objektifler: Değişebilir 37.5X ve 70X büyütme

Standartlar: DIN-EN-ISO6506, 6507, 6508 ve ASTM

Test yükleri: Rockwell 60-100-150kg
                    Brinell 31.25-62.5-187.5kg
                    Vickers 30-100kg

Maksimum numune yüksekliği: 180mm

Güç Girişi: 220V 50Hz

Numune Hazırlama ve Metalografi Laboratuvarı

Laboratuvar Tanıtımı

Bölümümüz Malzeme Karakterizasyon Teknikleri ve Malzeme Laboratuvarı dersleri kapsamında malzemelerin içyapılarının incelenmesi konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş temel laboratuvarlardan biridir. Laboratuarda malzemelerin içyapı incelemesi öncesi numune hazırlama yöntemleri ile ilgili cihaz ve ekipmanlar (numune kesme cihazları, numune kalıplama cihazları, numune zımparalama ve parlatma cihazları, dijital kameralı düz ve ters tip metal mikroskopları) bulunmaktadır. Malzemelerin içyapılarının incelenmesi, malzemelerin içyapısındaki tane şekilleri ve boyutları, fazları ve yapısında bulunan gözenekleri tespit edilmektedir.

Laboratuvar Ekipmanları

Laboratuvar cihaz ve ekipmanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Polimer ve Kompozit Malzemeler Laboratuvarı

Laboratuvar İçeriği

Polimerlerin işlenmesi, farklı katkılar ile kompozitler hazırlanması, nano partiküllerin üretimi ve nanokompozit hazırlanması konularında çalışmaların yürütüleceği bu laboratuvarda yenilikçi nanokompozitleri ve nanoteknolojideki son gelişmeleri takip ederken diğer yandan biyoteknolojideki son gelişmeler de biyopolimerlerin işlenmesi, biyoelyaf katkılı biyokompozitlerin üretilmesi ile son teknoloji eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülecektir. 

Laboratuvar Ekipmanları

Laboratuvar cihaz ve ekipmanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Seramik Malzemeler Laboratuvarı

Laboratuvar Tanıtımı

Bölümümüzde kurulmakta olan bu laboratuvarda seramik malzemelerin üretimi, karakterizasyonu ve testi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Geleneksel seramikler ve refrakter esaslı malzemelerin üretimi ve özelliklerinin incelenmesi, ileri teknolojik seramik tozların hazırlanması ve üretimi, seramik hammaddelerin ve malzemelerin öğütme, şekillendirme, kurutma ve sinterleme işlemleri yapılabilmektedir. Laboratuvarımızda halen hassas terazi, yoğunluk ölçüm aparatlı hassas terazi, halkalı öğütücü, bilyalı öğütücü, elek sarsma cihazı, hidrolik pres, seramik çamur pug mill cihazı, filtre pres, pfefferkorn plastisimetre, mekanik karıştırıcı, manyetik karıştırıcı, ultrasonik banyo, etüv, 1200 ve 1600°C’lik yüksek sıcaklık fırını bulunmaktadır. Laboratuvarımızdaki eğitim ve araştırma çalışmaları için mevcut cihaz ve ekipmanların kullanılmasının yanısıra bölümümüzdeki diğer laboratuvarlarda bulunan malzeme hazırlama, test ve karakterizasyon cihazları da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Laboratuvar Ekipmanları

Laboratuvar cihaz ve ekipmanlarına ulaşmak için tıklayınız.

X-Işını Kırınımı Laboratuvarı

Laboratuvar Tanıtımı

Laboratuvar, amorf, tek kristal ve polikristalin haldeki katı ve toz malzemelerin kristal yapılarını belirlemek amacıyla kurulmuştur. Kütlesel (bulk) ve toz halindeki numuneler için kalitatif faz analizlerinin yapılması, tekstürlü yapıların belirlenmesi amacıyla pole figürlerin elde edilmesi gibi işlemler yürütülecektir.

D2 PHASER polikristalin katı ve toz maddelerin faz analizini sağlayan masaüstü X-ışını kırınım cihazıdır. DIFFRAC.SUITE yazılımı ile ölçüm ve analiz yapılmaktadır. Minerallerin, maden cevherlerinin, çimento, seramik ve metal tozların kiristalin faz analizleri yapılmaktadır. Cihaz, öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü eğitiminde kullanılmasının yanısıra araştırma faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.

Laboratuvar Ekipmanları


Başa Dön