Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bu programlar için temel bilimler ve mühendislik alanlarından öğrenciler kabul edilmekte ve ilgili alanlarda uzmanlaşmaları için çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümde yer alan öğretim üyelerinden:

  • Prof.Dr.Salih OKUR; Malzemelerin yapısal, elektriksel, manyetik, termal ve optik özellikleri, Organik ve inorganik Kaplamalar, İletken Polimerler, Gaz sensörleri ve özellikleri
  • Doç. Dr. Şerafettin DEMİÇ;  Organik kimya, Organik bileşiklerin fotokimyası, Makromoleküller,  İletken polimerler, Organik fotonik malzemeler, Elektrokromizm, OLED
  • Doç. Dr. M.Özgür Seydibeyoğlu; Polimerik malzemeler, Biyobozunur polimerler, Biyo uyumlu polimeler, Antibakteriyel, Antifungusit malzemeler, Polimerik elyaflar, Poliüretan köpükler, Karbon elyaf ve kompozitleri, Karbon nanomalzemeler, Nanokompozitler 
  • Yrd.Doç. Dr. Mücahit SÜTÇÜ;  Seramik ve refrakter malzemeler, Malzeme test ve  karakterizasyonu, Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi, Hafif izolasyon yapı malzemeleri, Aşırı plastik deformasyon teknikleri, Dental ve implant malzemeler
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa EROL;  Oksit yapıdaki fonksiyonel malzemelerin toz fiber ve film formlarında üretimi karakterizasyonu, Fotokatalitik deney ve malzeme tasarımı, Oksit yapılı gaz ve nem sensörleri, Manyeto-optik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu, İletken polimerik kompozit kaplamaların geliştirilmesi ve elektronik özelliklerinin tespiti, 
  • Yrd. Doç. Dr. Fethullah GÜNEŞ;  Elektronik malzemeler, Karbon malzemeler ve grafen sentezlenmesi, karakterizasyonu ve elektronik uygulamalari, 2D (2 boyutlu) elektronik malzeme sentezlenmesi karakterizasyonu, Piller ve gunes pilleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hüsnügül YILMAZ ATAY, Semi-solid process, Metal forming, Toz metalurjisi, Kompozit malzemeler, Nanoteknoloji, Alev geciktirici malzemeler, Radar absorblayan malzemeler, Kendi kendini tamir eden malzemeler ,Antibakteriyel malzemeler, Sol-jel gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.  

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için öğrencilerin 120 AKTS kredi tamamlamaları ve tez hazırlamaları gereklidir.

 


Başa Dön