Lisansüstü Program

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bu programlar için temel bilimler ve mühendislik alanlarından öğrenciler kabul edilmekte ve ilgili alanlarda uzmanlaşmaları için çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümde yer alan öğretim üyelerinden:

  • Prof. Dr. Şerafettin DEMİÇ;  Organik kimya, Organik bileşiklerin fotokimyası, Makromoleküller,  İletken polimerler, Organik fotonik malzemeler, Elektrokromizm, OLED
  • Doç. Dr. M.Özgür Seydibeyoğlu; Polimerik malzemeler, Biyobozunur polimerler, Biyo uyumlu polimeler, Antibakteriyel, Antifungusit malzemeler, Polimerik elyaflar, Poliüretan köpükler, Karbon elyaf ve kompozitleri, Karbon nanomalzemeler, Nanokompozitler 
  • Doç. Dr. Mücahit SÜTÇÜ;  Seramik ve refrakter malzemeler, Malzeme test ve  karakterizasyonu, Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi, Hafif izolasyon yapı malzemeleri, Aşırı plastik deformasyon teknikleri, Dental ve implant malzemeler
  • Doç. Dr. Fethullah GÜNEŞ;  Elektronik malzemeler, Karbon malzemeler ve grafen sentezlenmesi, karakterizasyonu ve elektronik uygulamalari, 2D (2 boyutlu) elektronik malzeme sentezlenmesi karakterizasyonu, Piller ve gunes pilleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Hüsnügül YILMAZ ATAY, Semi-solid process, Metal forming, Toz metalurjisi, Kompozit malzemeler, Nanoteknoloji, Alev geciktirici malzemeler, Radar absorblayan malzemeler, Kendi kendini tamir eden malzemeler ,Antibakteriyel malzemeler, Sol-jel gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.  
  • Dr. Öğretim Üyesi Onur ERTUĞRUL, Kompozit Malzemeler, Toz Metalurjisi, Malzeme Karakterizasyonu

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için öğrencilerin 120 AKTS kredi tamamlamaları ve tez hazırlamaları gereklidir.

 

 


Başa Dön