Program Çıktıları

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü aşağıda belirtilen kriterleri “Bölüm Program Çıktıları” olarak benimsemiştir:

  • Matematik, fizik, kimya ve mühendislik bilgilerini malzeme biliminin ihtiyaçlarına uygulayabilme,
  • Temel ve gelişmiş/ileri düzeydeki cihazları kullanarak malzemelerin yapılarını ve özelliklerini inceleyebilme,
  • Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemeleri temel ve gelişmiş/ileri düzeydeki teknik bilgileri kullanarak işleyebilme,
  • Malzeme bilimi ve mühendisliğinde ihtiyaç duyulan deneysel, hesaplamalı ve istatistiki yöntemleri kullanabilme,
  • Profesyonel meslek ahlakı bilincine sahip olma,
  • Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış, güncel problemlerin bilincinde olma,
  • Önceden belirlenmiş veriler ışığında bir mühendislik sistemini, yapısını veya işlemini tasarlayabilme,
  • Malzeme mühendisliği ve diğer disiplinlerde takım üyesi ve bireysel olarak çalışabilir, problem çözebilir, organizasyon ve liderlik yapabilme,
  • Mühendislik çözümlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin bilincinde olan,
  • Yazılı, sözlü ve bilgisayar kullanarak etkin bir şekilde haberleşebilir; Yaşam kalitesini geliştirmek üzere dört bileşeni (yapı, özellik, üretim ve performans) kullanabilme ve bütünleştirebilme özellliklerine sahip olarak mezun olmaları benimsenmiştir.

Başa Dön