Eğitim Amaçları

Bölümü kazanan öğrencilerine:

  • Kendi meslekleri ile ilgili alanlarda, ulusal ve uluslararası projelerde ve akademik faaliyetlerde (yüksek lisans, doktora) çalışacak donanımı kazandırmak,
  • Kazanacakları bilgi ve donanımlarını farklı mühendislik uygulamalarında, işletme ve iş idaresi gibi alanlarda kullanabilme yeteneği kazandırmak,
  • Mühendislik problemlerini tanımlayıp çözebilen, yaşam boyu eğitime açık, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilinci kazandırmak,
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği’ne inanan, bu ilişkinin güçlenmesine öncü ve çalıştığı sektörlere araştırma-geliştirme kültürünü kazandıran mühendisler olarak yetiştirmek ve mezun etmektir.

Başa Dön