Bölüm

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, temel bilim ve mühendislik uygulamalarının birleştiği, maddelerin farklı özelliklerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Bu alanda, atomik ve moleküler düzeydeki malzemelerin yapısının incelenmesi yanında, makroskopik düzeydeki özellikleri ve karakterizasyonları üzerine araştırmalar da yapılır. Yeni malzemelerin geliştirilmesi yanında mevcutların daha güvenli, sağlıklı ve emniyetli olmalarını sağlayacak üretim süreçleri ile de ilgilidir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde bu çalışmaları sürdürmeyi sağlayacak yeterli bir araştırma-geliştirme alt yapısının bölgemizde kurulması hedeflenmiştir. Geliştirilen malzemelerin sanayiye adapte edilmesi, üretim sürecinde karşılaşılacak olan problemlerin öngörülmesi ve çözülmesi de diğer hedeflerdendir.

Bölümde yapılacak olan çalışmalar ile ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunulması yanında sanayi ile örnek bir işbirliği ve dayanışmanın tesis edilmesi de amaçlanmıştır. Bölümde eğitim programları (lisans ve lisansüstü), malzemelerin davranışları, özellikleri ve uygulama alanlarının iyi bir şekilde anlaşılmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu amaçla bölüm eğitim programlarında ve çalışma konu başlıklarında temel bilimlere (matematik, fizik ve kimya) ait derslere yer verilmiştir. Bu yüzden, temel bilimlerin malzemelerin araştırma-uygulama çalışmalarında yer alması tasarlanmıştır. Böylece bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimiz, malzeme alanında hem temel bilim hem de mühendislik bilgisine ve donanımına sahip olacaktır.

Biliyoruz ki ülkemiz araştırma-geliştirme merkezlerinde ve fabrikalarda çalışacak yetenekli mühendislerin yanı sıra iyi yetişmiş girişimcilere ihtiyaç duymaktadır. Üstün nitelikli, yetenekli ve üretken mühendisleri ve araştırmacıları yetiştirmek, ülkemizin uluslararası düzeyde hak ettiği yere gelmesine katkıda bulunmak bölümümüzün ana hedefidir.


Başa Dön