Hakkımızda

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’ne hoş geldiniz.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, her türlü malzemenin özelliklerini, davranışlarını ve üretim süreçlerini kapsamlı olarak inceleyen disiplinler arası bir bilim ve mühendislik dalıdır. Bu nedenle, günümüz ihtiyaçları düşünüldüğünde, uygulamaya dönüştürülebilecek araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemli bir bölümü bu bilim dalı ile ilgilidir.

İKÇÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2011 yılında açılmış ve ilk yılında lisans programına öğrencilerini almıştır. Bölümümüz yine ilk yılında yüksek lisans ve doktora programlarını da başlatmıştır. Bölümümüzde 1 Prof.Dr., 3 Doç.Dr. ve 2 Dr.Öğretim Üyesi ünvanlı öğretim üyesi, 3 Araş.Gör. ve 1 Uzman görev yapmaktadır.

Öğretim üyelerimiz farklı disiplin ve çalışma alanlarındaki (nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, biyomalzemeler, vb.) tecrübeleri ile farklı alanlardan gelen öğrencilerle lisansüstü çalışmalar yapmaktadırlar.

İKÇÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü olarak öncelikli hedeflerimiz, mezunlarını sanayide, araştırma-geliştirme merkezlerinde ve diğer profesyonel kuruluşlarda aranan ve tercih edilen mühendisler olarak yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi ve akademik alanda saygın bir kurum olmaktır.

Bölümümüz hakkında daha geniş bilgi almak için sizleri, akademik programlar, altyapı imkânları ve sürdürülen araştırmalarla ilgili olarak hazırlamış olduğumuz internet sitesinde gezmeye davet ediyoruz.


Başa Dön