Malzeme Müh. ve Sanayinin Önde Gelen Sektör Temsilcileri İKÇÜ'de Bir Araya Geldi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü öğretim üyelerimizin bölüm stratejilerini masaya yatırmak ve bir uzgörü planı çizmek amacıyla sanayinin önde gelen sektör temsilcileriyle bir araya geldiği bu toplantıda bilhassa teori ile pratiğin birbirinden uzak kalmaması, öğrencilere ayarlanabilecek staj ve yarızamanlı iş programları ve malzeme dünyasının sektörel gelişimleri üzerine konuşuldu. İKÇÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nı yürüten Doç. Dr. Özgür Seydibeyoğlu sektörün içinden üniversiteye aktarılacak içgörü ve geribildirimlerin belirlenecek olan eğitim felsefesindeki öneminin altını çizerken, İzmir sanayisinin duayen isimlerinden Aydın Telseren, Burak Kocaer, Erden Karaesmen, Dr. Rahim İşler ve Dr. Aslı Taycu İKÇÜ  çatısı altında bir araya geldi.


Başa Dön